Terms Of Services
( 1 ) Wordpress အပြင် တစ်ခြား Application များ Script များ အသုံးပြုခွင့်ရှိပါသလား ?

မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ Applications များ Script များကို အသုံးပြုခွင့်ရှိပါသည် သို့သော် Wordpress Myanmar သည် Wordpress ကိုသာအဓိက ထားသည့်အတွက် Wordpress ဆိုဒ်များအတွက်သာ Support ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည် Wordpress Myanamr ၏ ဆာဗာပိုင်းဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းချက်မှလွဲ၍ အခြား Application များ Script များ၏ Errors များ ကို လက်ခံဖြေရှင်းပေးမည်မဟုတ်္းေပးမည္မဟုတ္ပါ

( 2 ) ငွေပေးချေခြင်း ဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်

လူကြီးမင်းအနေဖြင့် ဝယ်ယူထားသing Services အား သက်တမ်းတိုးလိုပါက သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက် မတိုင်ခင် ၁ ရက် အတွင်းပေးချေရပါမည်
သက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်မှစ၍ ၃ ရက်အတွင်း ပေးချေခြင်းမရှိပါက လူကြီးမင်း၏ ဝယ်ယူထားသော Service အား ထပ်မံသက်တမ်း မတိုးကြောင်းသတ်မှတ်ပြီး အပြီးသတ်ပိတ်ပစ်မည်ဖြစ်၍ မည်သည့် backup မှ ရယူနိုင်မည်မဟုတ်ပါ

( 3 ) Shared Hosting Disk Space အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်

Wordpress Myanmar ၏ အကောင့်တွင် မိမိ ရရှိသော ပမာဏအား စိတ်ကြိုက်သုံးစွဲခွင့်ရှိပါသည် ... သို့သော် Video Streaming ပြုလုပ်ခြင်း / File server အနေဖြင့်အသုံးပြုခြင်းများ ပြုလုပ်ခွင့်မရှိပါ

( 4 ) စည်းကမ်းချက်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်

အငြင်းပွါးစရာ တစ်စုံတစ်ခုဖြစ်ပါက Wordpress Myanmar ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည်သာ အတည်ဖြစ်ကြောင်း လက်ခံပါသည်
လိုအပ်ပါက စည်းကမ်းချက်များအား Wordpress Myanmar မှ အချိန်မရွေးပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ခွင့်ရှိသည်

Terms of services

Customer Agreement

Wordpress Myanmar provides cPanel shared hosting & virtual private servers. All customers should agree on all terms and conditions stated prior to their signing up for any of the hosting plans and services mentioned on Wordpress Myanmar. You shall agree to use only licensed and legal third party softwares in connection with your use of our services. Wordpress Myanmar reserves the right to suspend or cancel a customer's access to any or all services provided, at any time, or when Wordpress Myanmar decides that the account has been inappropriately used or otherwise.

Conditions

Illegal Material - This includes copyrighted works, commercial audio, video, or music files, and any material in violation of any regulation or material that is perceived to be misleading.

Warez - This includes, but is not limited to, pirated software, ROMS, emulators, phreaking, hacking, password cracking, IP spoofing and encrypting of any of the above.
Also includes any sites which provide "links to" or "how to" information about such material.

Games - We strictly do not allow to host any kind of games on our servers. Your hosting account would be immediately terminated if we found any gaming related stuff in your hosting account.

IRC Hosts - Hosting host an IRC server that is part of or connected to another IRC network or server or have a connection to an IRC network. Servers or Virtual hosting accounts, found to be connecting to or part of these networks will be immediately removed from our network without notice. The server would not be reconnected to the network until such time that you agree to completely remove any and all traces of the irc server, and agree to let us have access to your server to confirm that the content has been completely removed. Any server guilty of a second violation would result in immediate account termination.

Prohibited Contents also includes, but is not limited to :
Any Automated Bots
Warez Sites
Hate Sites
Child Pornography

Wordpress Myanmar reserves the right to deem any other content or literature as "prohibited" if found to be indecent, rude, hate content & generally unacceptable.

In compliance with DMCA act, Wordpress Myanmar has adopted procedures for parties who believe that a hosted site on our service is infringing their copyrights. All copyright complaints must be submitted to abuse@wordpressmyanmar.com

Abuse Of Resources

Any attempts to compromise or actual compromise of a network device belonging to Wordpress Myanmar or any other company, individual, or other entity is strictly prohibited. This offense also includes port scanning, IP range scanners and vulnerability scanning. All infractions and or suspected infractions will be vigorously investigated and may result in immediate termination of service.

Denial of Service (DOS) attacks directed at Wordpress Myanmar, or any attempts to launch a Denial of Service attack from our servers are strictly prohibited. All infractions and or suspected infractions will be vigorously investigated and may result in immediate termination of service.

Hosting any software, source code or any other material that is illegal or could be used to commit an illegal act is strictly prohibited. This includes but is not limited to software exploits; exploit source code, hacking tutorials, hacking tools, viruses and Trojans, bomb making and similar device tutorials. All infractions and or suspected infractions will be vigorously investigated and may result in immediate termination of service.

The hosting of material that infringes on any copyright, trademark and or service mark is strictly prohibited. This also includes the storage and transmission of pirated movies, music, software, ring tones or anything else considered "Warez". Any authentic complaint received will be investigated and may result in termination of service.

The hosting of defamatory, scandalous, or private information about a person without their consent, intentionally inflicting emotional distress, or violating trademarks, copyrights, or other intellectual property rights.

Any attempts to undermine or cause harm to any of our servers is strictly prohibited. We hold no responsibility for the use of our clients' accounts. Any account that abuses the resources and actions are not taken to desist the activity, calls for immediate deactivation without any refund. Any site using what we deem to be using excessive CPU cycles or any resources that cause strain to other sites may also be offered new terms ( i.e.,. upgrade). Although we offer 99% up time we can not fully guarantee this, this is due to the updates and up-gradation we carry out which is also a part of our maintenance.

If any client is in any way disrespectful towards any member of the Wordpress Myanmar staff we have full right to remove them from our services without any refund.

Unsolicited commercial e-mail/Unsolicited bulk e-mail (SPAM)

Use of our service to transmit any unsolicited commercial or unsolicited bulk e-mail is expressly prohibited. Violation of this SPAM policy will result in severe penalties.

Upon notification of an alleged violation, we will initiate a full scale investigation during which, we may restrict customer's access to the network to prevent further violations. If a customer is found to have violated our policy, we may, at our sole discretion, restrict, suspend or terminate the guilty hosting account. Further more, we reserve the right to pursue civil remedies for any costs associated with the investigation of a substantiated policy violation. We will notify law enforcement officials if the violation is believed to be a criminal offense. Anyone using our service to host websites or services that support spammers or cause any of our IP space to be listed in any of the various Spam Databases will have their account(s) immediately suspended. The account will not be unsuspended until such time that you agree to remove any and all traces of the offending material immediately upon reconnection. First violations of this policy will result in a warning and your account will be reviewed for possible immediate termination. A second violation may result in an immediate termination of your account. Severe violations may result in immediate and permanent removal of the account(s) from our network without notice to the customer.

We have a zero tolerance policy for the use of our service towards posting of messages or commercial advertisements which violate the rules, regulations, or charter of any newsgroups or mailing list. Commercial messages that are appropriate under the rules of a newsgroup or mailing list or that are solicited by the recipients are permitted.

We also prohibit hosting of publicly-accessible "open relay" SMTP or anonymous remailer service for any purpose, cause, or reason what-so-ever.

Bandwidth

If the customers account exceeds the bandwidth limit, we would inform the customer. If the customer does not wish to purchase extra bandwidth or upgrade his account and continues to exceed their limit, the account shall be suspended until the customer takes measures to ensure that the limit wouldn’t exceed again or when the account is upgraded, which ever is earlier. The account would be reactivated in the following month.

Commercial Advertising- Email (SPAM)/UNSOLICITED COMMERCIAL EMAIL (UCE)

Spamming, sending unsolicited emails from our servers or using email addresses that are maintained by us is STRICTLY prohibited and will qualify your site for immediate deactivation with no refund. Wordpress Myanmar would be the sole arbiter as to what constitutes a violation of this provision.

In order to ensure that our shared servers, cloud & vps nodes as well as dedicated server hardware node give us optimum performance we have set limits on the number of outgoing mails which can be sent per hour. Accordingly, shared & reseller customers would be allowed to send 500 outgoing mails per hour, our VPS customers would be able to send 1000 outgoing mails every hour and the Cloud hosting customers may send 1500 outbound mails per hour. Customers having dedicated servers may send one email every second i.e. 3600 mails per hour.

Uptime Guarantee

Any service interruptions or downtime due to scheduled maintenance by Wordpress Myanmar or our network providers will not count towards the uptime guarantee. Wordpress Myanmar is not liable in any way for failure of third party services.

Wordpress Myanmar will not be liable for failure or delay in performing its obligations if such failure or delay is due to circumstances beyond its reasonable control, including but not limited to acts of any governmental body, war, insurrection, sabotage, embargo, fire, flood, strike or other labour disturbance, interruption of or delay in transportation, unavailability of, interruption or delay in telecommunications or third party services (including DNS propagation), failure of third party software or hardware or inability to obtain raw materials, supplies or power used in or equipment needed for provision of the Services.

Security

You are responsible for any misuse of your account therefore, you must take steps to ensure that others do not gain unauthorized access to your account. In addition, you may not use your account to breach the security of another account or attempt to gain unauthorized access to another network or server.

Your password provides access to your account. It is your responsibility to keep your password secure.

Sharing your password and account access with unauthorized users is not recommended. You should take care and prevent others from using your account since you will be responsible for the consequences.Attempting to obtain another user's account password is strictly prohibited, and will result in termination of service.

You must adopt adequate security measures to prevent or minimize unauthorized use of your account.

You may not attempt to circumvent user authentication or security of any host, network or account. This includes, but is not limited to, accessing data not intended for you, logging into or making use of a server or account you are not expressly authorized to access, or probing the security of other networks. Use or distribution of tools designed for compromising security is prohibited. Examples of these tools include, but are not limited to, password guessing programs, cracking tools or network probing tools.

You may not attempt to interfere with service to any user, host or network ("denial of service attacks"). This includes, but is not limited to, "flooding" of networks, deliberate attempts to overload a service, and attempts to "crash" a host. Users who violate systems or network security may incur criminal or civil liability. Wordpress Myanmar will cooperate fully with investigations of violations of systems or network security at other sites, including cooperating with law enforcement authorities in the investigation of suspected criminal violations.

PHP mail() function is disabled on all our shared Cpanel hosting. If you wish to send email from your website or contact forms, you will have to use SMTP authentication.

Become to be customer of wordpress myanmar.
get started now